Projekat FORESDA – Inovativni projekti Visoke škole primjenjenih umjetnosti u Salzburgu vezani za djelatnosti šumarstva/drvoprerade

U periodu od 27.02. do 28.02.2018. godine predstavnici Agencije PREDA-PD su prisustvovali redovnom sastanku konzorcijuma projekta “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav“ (FORESDA). Sastanak je održan u Kuhlu kod Salzburga.

Članovi konzorcija su se po peti put okupili kako bi razgovarali o trenutnom stanju projekta i o daljim zadacima koji se trebaju obaviti.

Tokom trajanja sastanka konzorcija, partner domaćin, Visoka škola primjenjenih umjetnosti u Salzburgu, organizovala je studijsku posjetu. Tokom studijske posjete, članovi konzorcija su se upoznali sa projektima koje Visoka škola primjenjenih umjetnosti u Salzburgu implementira, a koji odnose na istraživanje i razvoj:

  • Projekat istraživanja taninskih pjena, koje su pokazale zanimljive osobine kao što su njihova snažna otpornost na vatru, visoka absorcija vode i izvanredna niska vodljivost toplote.
  • Projekat kombinovanja kožnih vlakana s drvenim vlaknima kako bi se dobila ploča s jakom otpornošću na vatru.

U sve ove projekte uključeni su studenti, zbog čega je Visoka škola primjenjenih umjetnosti u Salzburgu savršen primjer kako se sinergijom kvalitetnih ideja kreativnih studenata i iskusnih profesora mogu realizovati inovativni projekti.

Projekat FORESDA je sufinansiran od strane EU kroz Intereg Dunavski transnacionalni program (Interreg Danube Transnational Programme) iz sredstava ERDF i IPA fondova.

Cilj projekta je podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Više informacija o samom projektu možete dobiti na zvaničnoj web strani projekta FORESDA u okviru zvanične web stranice Dunavskog transnacionalnog programa ili direktno u Agenciji PREDA-PD na mail  office@preda.rs.ba