Projekat FORESDA predstavljen na konferenciji „Ljudi, drvo, namještaj“

Projekt menadžer na projektu FORESDA, predstavio je rezultate pilot aktivnosti realizovanih tokom 2018/19 godine na 11. Konferenciji „Ljudi, drvo, namještaj“ u Banjaluci. Konferencija je tradicionalni događaj, međunarodnog karaktera koji okuplja ključne predstavnike sektora šumarstva i drvoprerade iz zemlje i regije.

Predstavljene su nove usluge Agencije PREDA, koje su dostupne u okviru Co-working HUB-a u Prijedoru, razvijenog uz podršku FORESDA Projekta.

FORESDA Project Manager has presented the results of the pilot activities implemented during 2018/19. Presentation is organized within the 11th Conference „People, wood, furniture“ in Banja Luka. Conference is the traditional international event, which gathers main local and regional actors of forestry and wood industry sectors. New services of Agency PREDA were presented, which are available in Co-working HUB Prijedor developed with the support of FORESDA Project.