Projekat „Koalicija za jači glas male privrede”

“Koalicija za jači glas male privrede” je projekat koji finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). Projekat provodi Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar u saradnji sa partnerima Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca – (UPIP) Žepče, Centar za promociju lokalnog razvoja – (PLOD) Bihać, Udruženje drvoprerađivača – (DRVO-PD) Prijedor i Nevladinom organizacijom COSPE Italija.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 261.105,00 EUR od čega Europska unija finansira 89,46% uz sufinansiranje partnera 10,54%. Trajanje projekta je 20 mjeseci.

Generalni cilj projekta je djelovanjem mreže OCD ubrzati reforme za kreiranje dobrog poslovnog okruženja u skladu sa EU aktom za mala i srednja poduzeća (Small Business Act).

Specifični cilj projekta su:
1. “Ojačati” glas malih biznisa i njihove zahtjeve učiniti jasnim i lako primjenjivim
2.  Povećati svijest Vladinih institucija za rad sa poslovnim sektorom

Generalne aktivnosti projekta su:

  • Jačanje udruženja poduzetnika (iniciranje kreiranja novih i jačanje postojećih);
  • Uspostavljena koalicija udruženja mikro i malih poduzeća (podizanje svijesti MSP o značaju, kreiranja zajedničke platforme rada);
  • Zajedničke analize poslovnog okruženja sa akademskom zajednicom;
  • Monitoring i lokalne kampanje;

Ciljna grupa(e): 142.420 malih biznisa u 58 lokalnih zajednica i 10 novih udruženja poduzetnika, 29 postojećih udruženja poduzetnika, sedam ključnih Vladinih institucija (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstvo industrije i rudarstva RS, Kantonalna ministarstva u Tuzli, Bihaću, Mostaru i Zenici), sedam ekonomskih fakulteta u Bosni i Herzegovini.
Očekivani rezultati:

  • Stimulisano kreiranje 10 novih udruženja (za učestvovanje u radu umrežavanja i predstavljanja malih biznisa);
  • Ojačani kapaciteti 15 postojećih udruženja primjenom minimalnih standarda rada;
  • Uspostavljena koalicija udruženja malih biznisa (funkcionalna koalicija malih biznisa i njihov jak utjecaj);
  • Zajednički rad Akademske zajednice i MSP,
  • Monitoring Vladinih ključnih politika i podignuta svijest javnosti o poslovanju/nedostatku poslovanja ključnih ministarstava.