Promocija kreativnih industrija – razvoj novih usluga i mogućnosti umrežavanja sa tradicionalnim sektorima ekonomije

Kreativne industrije mogu se definisati kao aktivnosti koje imaju svoj korjen u individualnoj kreativnosti, vještini i talentu, i koje imaju potencijal za bogatstvo i kreiranje radnih mjesta kroz generisanje i eksploataciju intelektualnog vlasništva. Dakle, kreativne industrije predstavljaju odličan put za razvoj privredne aktivnosti. Kreativne industrije se najčešće vežu za djelatnosti oglašavanja, arhitekture, umjetnosti i tržištima antikvita, zanata, dizajna, mode, filmske i video industrije, muzike, izvedbene i umjetnosti, izdavaštva, proizvodnje softvera, radio i televizija i video i računarske igre.

 

Značaj kreativnosti i kreativne industrije za ekonomski razvoj, naročito na regionalnom i lokalnom nivou, pokazuje podatak da kreativne industrije čine 7%  svjetske ekonomije i ostvaruju dobit od tri triliona evra čime su najbrže rastući sektor unutar globalne ekonomije. Svjetska banka prepoznaje kulturne i kreativne industrije kao jedan od glavnih biznisa jer je procjenjeno da one generišu više od 7% svjetskog BDP-a i prognoziran im je godišnji rast od oko 5%. U ekonomijama zemalja članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development), kreativne industrije bilježe godišnju stopu rasta od 5% do 20%, imaju značajnu stopu zaposlenosti zbog čega pridobijaju sve veću pažnju političara pri kreiranju javnih politika i strategija. Također su se pokazale i izrazito otpornima u vrijeme najjačih udara svjetske ekonomske krize zbog čega su sa aspekta ekonomskog razvoja gradova, kreativne industrije poslednjih godina postale jako popularan smjer razvoja.

 

Kreativna industrija je sa druge strane sastavni dio svakog proizvoda ili usluge koja izlazi na tržište i dolazi do kupca, što pokazuje da je rad kreativaca prisutan u 99 % svih proizvoda ili usluga na tržištu. Zbog toga mnogi gradovi kreativne industrije koriste kao alat za podsticanje privrednog razvoja, postizanje veće vidljivosti u širem okruženju, a posebno u sinergiji sa tradicionalnim industrijama. Uvezivanjem kreativnih industrija (dizajnera, arhitekata, IKT stručnjaka) sa djelatnostima drvoprerade/šumarstva  povećava se imidž sektora  i potencijal stvaranja dodatne vrijednosti sektora šumarstva/drvoprerade u smislu razvoja dizajna, marketinga, brenda, unapređenja proizvodnih procesa, razvoja novih proizvoda i usluge.

 

U prethodnom periodu, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” kao strateško opredjeljenjeje  postavila razvoj i implementaciju projekata koji u sebi sadrži komponentu podrške razvoju kreativnih industrija na području Grada Prijedora. Kroz više inicijativa organizovala je radionicu posvećenu mogućnostima razvoja kreativnih industrija i socijalnih inovacija, pod nazivom „Promocija kreativnih industrija – razvoj novih usluga i mogućnosti umrežavanja sa tradicionalnim sektorima ekonomije“, koja je okupila lokalne i regionalne aktere u navedenim sektorima, kao i predstavnike institucija koje na direktan ili indirektan način kreiraju uslove poslovanja u ovoj oblasti.

 

Radionica je bila podijeljena u dva dijela. Prvi dio radioniceje bio posvećen:

  • Lokalnim i regionalnim trendovima vezanim za kreativne i kulturne industrije
  • Promociji aktulenih projekata podrške
  • Planiranim aktivnostima u narednom periodu
  • Lokalnim servisima i infrastrukturi Grada Prijedora – Prijedor Circle HuB
  • Mogućnostima povezivanja kreativne idustrije i tradicionalnih sektora (sa naglaskom na djelatnosti zasnovana na šumarstvu/drvopreradi) u gradu Prijedoru
  • Prezentaciji primjera poslovnog modela kroz start up QORIO projekat.

 

Drugi dio radioniceje imao za cilj pokretanje dijaloga predstavnika kreativne zajednice u cilju razvoja platforme 1d34 Lab za kreiranje i testiranje međuopštinskog poslovnog modela u sektoru Kreativne industrije.

 

Foto Pregled:

 

 

Radionica se realizovala u okviru projekata:

 

  1. “Izdvajanje područja/teritorija vodećih u razvoju vrhunskih inovacija-TALIA”

Aktivnosti na projektu su usmjerene na međusobno povezivanje i umrežavanje modularnih projekata koji se finansiraju sredstvima Interreg MED Programa, interakciju između zainteresovanih strana i pojedinaca, i identifikaciju prilika za poboljšanje postignutih efekata modularnih projekata..

 

  1. “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav“ (FORESDA). Projekat se finansira iz Dunavskog Transnacionalnog programa.

Ciljprojektajepodrškatransformacijitradicionalnihindustrijabaziranihnašumarstvuidrvopreradiuinovativnesektore, razvojpovoljnogokruženjazarazvojinovacija, razvojnovih

lanacavrijednosti, razvojkultureinovacijaumalimisrednjimpreduzećimaijačanjesaradnjeinstitucijanaquadraple-helixprincipu. Naovajnačinprojekatćeznačajnopodržatitransferznanja, saradnjuirazvojinovacijaupravcuboljeodrživeDunavskeregijesaspektadostupnihresursa, energetskeefikasnostiizaštiteživotnesredine.

 

  1. «Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomkog razvoja „MOS-LER“» kojeg kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, ima za ciljrazvoj i primjena zajedničkih politika i instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja i podrške MSP na području Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške. Ukupna vrijednost projekta je 177,257.60 KM od kojih 141,583.10 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Grad Prijedor, Kozaraska Dubica i Gradiška.