Redovni sastanak konzorcija projekta “FORESDA”

Predstavnici Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” u Bad Wildbadu (Njemačka) učestvuju na redovnom sastanku konzorcija projekta FORESDA.

Tokom sastanka diskutovalo se o temama vezanim za implementaciju projekta, planiranju narednih aktinosti, te su predstavljene najbolje prakse vezane za međusektorske pristupe u industrijama zasnovanim na šumarstvu/drvopreradi i aktivnosti kapitalizacije.

Tokom sastanka organizovane su i studijske posjete organizacijama CyberForum i organizacija FZI – Forschungszentrum Informatik & Living Lab-u FZI.

 

Više informacija o projektu FORESDA možete pronaći na sljedećem linku http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/foresda