Saradnjom do boljih rezultata

Predstavnici Gradske razvojne agencije iz Banja Luke – CIDEA posjetili su  danas Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ i u razgovoru sa njenim predstavnicima saznali  više o aktuelnom projektu „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ koju finansira Međunarodna organizacija rada – ILO a koji trenutno implementira Agencija „PREDA-PD“.

Povod posjete Agenciji su pripreme za početak implementacije projekta od strane CIDEA-e koji takođe finansira Međunarodna organizacija rada a koji za predmet ima neformalno osposobljavanje nezaposlenih lica u oblasti koža/tekstil/obuća .

Tokom razgovora sa projektnim timom, gosti iz Banja Luke su mogli saznati sa kakvim teškoćama i izazovima su susreli predstavnici Agencije „PREDA-PD“ u toku implementacije. Tokom razgovora je istaknut problem migracija, odnosno nedovoljan broj zainteresovanih lica, uprkos tome što su obuke besplatne i što se nudi mogućnost zaposlenja nakon završene obuke.