SASTANAK AGENCIJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA „PREDA-PD“ I GFRS

Imajući u vidu razvoj situacije oko borbe za suzbijanje širenja oboljenja COVID-19 uzrokovano virusom SARS-CoV-19, odnosno proglašenjem vanrednog stanja u RS, BiH, zemljama regiona i Evrope, nesumnjivo je da će lokalna ekonomija da pretrpi ogromnu štetu.

Predstavnici Garantnog fonda RS i Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, održali su sastanak, sa ciljem davanja doprinosa na ublažavanju posljedica uticaja virusa Korona na privredu Republike Srpske.

Većina naših privrednih subjekata nema kapacitet da se samostalno izbori sa negativnim efektima i eventualnim posljedicama, i u tom smislu, aktuelna situacija predstavlja izazov za cijelo društvo. Samim tim, i napor koji je potrebno uložiti, treba da bude rezultat djelovanja svih zainteresovanih subjekata.

Sasatanku su prisustvovali ispred Garantnog fonda RS: Saša Zubović – v.d. Izvršnog direktora za naplatu potraživanja i Rade Pavlović – Viši stručni saradnik za monitoring a ispred Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ : Aleksandar Drljača – v.d. direktora Agencije, Goran Rodić – koordinator sektora za ekonomski razvoj i Bojan Jojić – koordinator za odnose sa investitorima.

Jedna od glavnih mjera ove dve institucije bila bi kombinovanje dva vida garancije (GFRS i lokalnog Garantnog fonda) i to do čak 85% kredita a što bi značajno olakšalo pristup finansijskim sredstvima privrednim subjektima sa ove regije.

G-din Drljača je iskoristio priliku da upozna predstavnika Garantnog fonda RS, sa aktivnostima Agencije „PREDA-PD“, i istakao da Agencija trenutno radi na značajnom broju projekata kako od samog osnivanje iste pa do danas i kao jedan od pozitivnih primjera naveo je projekat “Be creative, be better”.

Projekat će kroz prvu generaciju polaznika Playground-a Agencije „PREDA-PD“ uspostaviti mrežu koju će činiti 100 mladih ljudi, edukovanih iz oblasti multimedije i programiranja, a kroz komponentu storytelling-a će podstaći da dijele lične priče i stvaraju zajednički proizvod koji će promovisati pozitivne vrijednosti nastale tokom procesa učenja.

Plan Agencije “PREDA-PD” jeste da korisnicima, omogući učenje novih tehnologija i stvaranje uslova da kreativno provedu vrijeme u trenutnoj izolaciji. Zato je u okviru projekta kreirana virtuelna učionica kojoj korisnici mogu pristupiti uz pomoć svog kompjutera, laptopa, tableta ili pametnog telefona.

U cilju kreiranja mjera podrške pomoću kojih će se ublažiti negativni efekti i očuvati lokalni privredni kapaciteti i potencijali, potrebno je osigurati koordinisano djelovanje obje institucije. S tim u vezi postignut je dogovor da obje strane pripreme svoje prijedloge za sljedeći sastanak koji je zakazan za 29.04.2020. godine u prostorijama Garntnog fonda RS. Na planiranom sastanku prijedlozi će se objediniti u jedan dokument nakon čijeg usvajanja bi se krenulo u realizaciju donesenih zaključaka.