Sastanci umrežavanja kroz razvojna partnerstva na manifestaciji FUTURE E.S.

Predstavnici Agencije PREDA Bojana Vejin i Zoran Dimitrijević učestvovali na  sastancima umrežavanje kroz razvojna partnerstva na manifestaciji FUTURE E.S. koja se odigrala u periodu od 21.06. do 23.06. u Francuskoj. Posebni naglasak umrežavanja je priprema predloga projekata u okviru H2020 programa oblast Science with and for Society.

Sastanci su organizovani kroz projekat Agro tech lab. Agrotech Lab  finansira Ministarstvo civilnih poslova BiH kroz  J A V N I K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020”

Opšti cilj: Povećan broj prijava u okviru poziva programa HORIZON 2020

Specifični cilj: Povezivanje obrazovnih institucija i privrede u agrobiznisu stvaranjem održivih kapaciteta Agencije PREDA u cilju edukacije mladih, razvoja nauke, tehnologije kroz razvojna partnerstva programa H2020

Projekat će izgraditi kapacitet Agencije PREDA kojićepružiti mladim ljudima neophodnu logističku, metodološku i organizacionu podršku da postanu glavni nosilac inovacija u društvu, i omogući im da ostvare svoje profesionalne potencijale prvenstveno u okvirima nauke i tehnologije. Profesorima sa druge strane će seomogućiti će stručno usavršavanje u pogledu razvijanja modernih IKT veština u obrazovanju I uspostavljanje jačih međusobnih profesionalnih međunarodnih veza za buduće projekte saradnje.

Projekat ima za cilj da u prostoru HUB-a Agencije PREDA kroz izgrađene kapacitete ( nabavka mikrokontrolera, ) i organizaciju Youth Hackathon {echoReseach Kozara*} edukuje i povezuje na međunarodom planu .

FOTO PREGLED: