Međunarodna razmjena i saradnja

U okviru međunarodne saradnje, Agencija PREDA intezivno radi na kreiranju partnerstava sa predstavnicima loklanih, regionalnih i međunarodnih organizacija kako bi se izgradili partnerski konzorciji, stekla međusobna povjerenja i kvalitetno razradile projektne ideje koje će zadovoljiti interese i očekivanja svih partnera.

Na regionalnom nivou, Agencija je osnivač i članica LEDnet-mreže za lokalni ekonomski razvoj koja okuplja predstavnike javnog, privatnog i nevladinog sektora koji nastoje kontinuiranim dijalogom doprinijeti poboljšanju poslovnog okruženja i društva u cjelini kroz kreiranje i ažuriranje razvojnih politika i mjera, te izgradnju kapaciteta svih sektora društva u procesu pripreme i implementacije razvojnih projekata.Više informacija o aktivnostima i članovima mreže na http://www.poslovnookruzenje.ba/.

Na međunarodnom nivou gotovo da ne postoji država i regija sa čijim relevatnim predstavnicima Agencija PREDA nije ostvarila konatakte, uspostavila i razvija partnerstva. U okviru provjerenih partnerskih konzorcija, pripremaju se i implementiraju projekti koji su podržani iz različitih programa podrške: Interreg IPA CBC, Danube Transnational Programm, Interreg Mediteran 2014.-2020., Horizont 2020, Erasmus i drugi.

Oblasti društvenog razvoja:

Obrazovanje
Kultura
Sport
Omladinski
sektor
Socijalna
i zdravstvena
zaštita
Civilno
društvo