Osnovno, srednje (stručno) i visoko obrazovanje

Vrijeme u kom živimo karakteriziraju brojne promjene i izazovi na koje obrazovanje mora odgovoriti, pogotovo imajući u vidu činjenicu da upravo obrazovanje i vaspitanje doprinosi poboljšanju kvaliteta života ljudi. Razvojne mjere za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i obuke treba da dovedu do bržeg ekonomskog razvoja, smanjenja nezaposlenosti, odnosno stope povećanja i podizanja životnog standarda.

Nažalost, u današnjem sistemu obrazovanja evidentni su brojni problemi, koji iziskuju djelovanje na njihovom uklanjanju, odnosno poboljšanju vodeći računa da se efikasno odgovori na potrebe kako ekonomije, tako i brzog reagovanja na nove potrebe i zahtjeve tržišta rada.

Shodno tome, razvoj ljudskih resurska kroz obrazovanje i edukaciju, modernizacija i razvoj novih modula obrazovanja, ali i dugoročno planiranje obrazovanja u skladu sa lokalnim i regionalnim specifičnostima, predstavlja jednu od bitnih usmjerenja kako loklalne zajednice tako i ostalih institucija koje zajedno sa Agencijom rade i djeluju u ovom području. Projekti na unapređenju kvaliteta obrazovanja povećanjem efektivnosti i efikasnosti obrazovnog sistema predstavljaju bitnu komponentu rada Agencije.

Agencija PREDA pruža podršku lokalnim organizatorima obrazovanja kod stvaranja uslova za implementaciju modernih obrazovnih metoda i tehnika, koje će da podstaknu ukupan razvoj svakog učenika, razvijanjе njihove intеlеktualnе radoznalosti i zrеlosti, odgovornosti i samostalnosti, jer nastava i učеnjе trеba da idu isprеd razvoja a nе da ga pratе.

Samo škole koje ulažu u svoj razvoj, prateći tehnološki napredak će biti primamljive učenicima.

Oblasti društvenog razvoja:

Obrazovanje
Kultura
Sport
Omladinski
sektor
Socijalna
i zdravstvena
zaštita
Civilno
društvo