Promocija kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne baštine

Zaštita različitih aspekata kulturne raznolikosti predstavlja izazov za društvo a samim tim predstavlja jedan od prioriteta rada Agencije PREDA. Zadatak Agencije PREDA je postavljanje kulture u centar razvojnih politika kao jednu od ključnih investicija za budućnost kroz obezbjeđenje kontinuiranog razvoja kulturnih ponuda na području grada Prijedora.

Podsticanjem raznolikosti i savremenog stvaralaštva, nastoji se obezbijediti jednak pristup razvojnim mogućnostima koje pružaju kreativne industrije jačanjem lokalnih tržišta.

Jedan od ciljeva Agencije je omogućavanje jačanja kulturnih vrijednosti i veća participacija kulture i umjetnosti u procesu obrazovanja. Rad na inovativnom predstavljanju industrijskog nasljeđa nastoji se doprinijeti promociji industrijskog nasljeđa kao kulturnog resursa i njegovom uklapanju u ukupnu turističku ponudu.U saradnji sa lokalnim kulturnim institucijama uspješno radi na promociji kreativnog stavaralaštva u obrazovnim institucijama.

Saradnja sa lokalnim kulturnim institucijama ogleda se u inovativnom pristupu Agencije u očuvanju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa kroz različite projekte, te upotrebu postojećih resursa u svrhu jačanja lokalne zajednice pri čemu se vodi računa o lokacijama koje su predstavljene kao dio kulturnog nasljeđa.

Oblasti društvenog razvoja:

Obrazovanje
Kultura
Sport
Omladinski
sektor
Socijalna
i zdravstvena
zaštita
Civilno
društvo