Sprovedena analiza kulturnih i kreativnih industrija u Prijedoru

U okviru projekta “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC” Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska (SI-MO-RA) i Podgorice (ADP-ZID) u prethodnom periodu sprovela je istraživanje kulturnih i kreativnih industrija na pomenutim područjima.

Istraživanja na području Prijedora sprovedeno je tokom prvog kvartala 2021. Godine, a kao rezultat istraživanja proizašao je dokument “Analiza kulturnih i kreativnih industrija Grada Prijedora” (u daljem tekstu: Analiza).

U fokusu ove Analize bili su nosioci kulturnih i kreativnih industrija, kao što su javni i privatni pravni subjekti, preduzetnici, individualci i freelancer-i koji su već aktivni ili imaju potencijal za profesionani razvoj u ovom sektoru, te pružaoci know-how usluga.

Analizirane su najznačajnije ekonomske performanse identifikovanih nosilaca KKI, te je sagledan pristup znanju u smislu postojanja i dostupnosti formalnog i neformalnog obrazovanja i vještina potrebnih za bavljenje KKI.

Bez sumnje se može reći da nalazi do kojih se došlo putem Analize predstavljaju važnu osnovu za planiranje mjera i intervencija ka poboljšanju ovog sektora u Gradu Prijedoru, te iskorištavanju njegovog punog potencijala.

Analizu kulturnih i kreativnih industrija možete preuzeti ovdje.

Projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u saradnji sa partnerskim organizacijama, Razvojnom agencijom Sisačko-Moslavačke županije SI-MO-RA, te Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID iz Podgorice. Glavni cilj projekta „CREATIVE@CBC“ je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje sa IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekat CREATIVE@CBC je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR.

Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu