Studijska poseta Univerzitetu Ulster Severna Irska

Predstavnici Agencije PREDA-PD Zoran Dimitrijevic i Goran Rodić učestovali su na  su studijskoj poseti  u Univerzitet Ulster u Severnoj Irskoj. Tema studijske posete je

  • -uspostavljanje saradnje na predlozima projekata u okviru HORIZON 2020 programa i
  • -transfer znanja u oblastima transfera tehnologija, biznis inkubatora i načinini povezivanja nauke i industrije,
  • -dostupni programi za finansiranje zajedničkih projekata MSP-a i naučnih institucija.

Kao direktni izlaz iz posete je uključivanje Agencije PREDA-PD u konzorcijum za pripremu predloga projekta za otvoreni poziv u okviru programa H2020.
Studijsku posetu je finansiralo Ministarsvo civilnih poslova BiH  kroz grant podršku  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7“ za 2013.godinu