TALIA Međunarodni seminar: MEDITERANSKA ISHRANA & KREATIVNA INDUSTRIJA

Okupljanje društvene i kreativne zajednice u Međugorju (Bosna i Hercegovina 

od UNESCO nasljeđa nematerijalne kulture do aktivnog i kreativnog faktora održivog rasta“

 

 Društvena i kreativna zajednica Programa Interreg MED poziva građane, kompanije, akademsku zajednicu i druge koji su zainteresovani za oblasti “hrane kao kulturnog naslijeđa” i “razvoja društvenih inovacija” na učešće na Međunarodnom seminaru, u organizaciji projekta „TALIA- Izdvajanje područja i teritorija vodećih na polju razvoja vrhunskih inovacija”, koji se realizuje u okviru pomenutog programa.

Članovi projektnih timova 12 projekata koji se realizuju u okviru Programa Interreg MED će se 12. juna 2019. godine sastati u Etno selu Herceg (https://etno-herceg.com/en) u Međugorju (Bosna i Hercegovina) i  pridružiti događaju Projekta MD.Net. Učešće na događaju će uzeti i predstavnici pridruženih partnera, saradnika i ključnih aktera iz ove  tematske oblasti.

Projekat “Mediteranska prehrana – When Brand Meets Peoples” ima za cilj promociju Mediteranske prehrane – UNESCO-ve Svjetske baštine za nematerijalnu kulturu – kako bi se riješili ozbiljni prirodni i demografski problemi s kojima se suočavaju mediteranska ruralna područja. U interaktivnoj sesiji koja će trajati od 9 do 12 časova, fokus će biti na razvojnim pitanjima, uključujući odnose između hrane i socijalnih inovacija, analize pokazatelja ekonomskog rasta, potencijala modela mediteranske prehrane i slično. Grupa relevantnih međunarodnih predavača će doprinijeti identifikaciji indikatora teritorijalnog uticaja i najboljih praksi, koje će se dijeliti na nivou društvene i kreativne zajednice na Mediteranu.

Šta je društvena i kreativna zajednica

Socijalna i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na Mediteranu kako bi konsolidirala i podijelila nove uspješne modele razvoja.Zajednica, vođena horizontalnim TALIA projektom, na strukturiran način promoviše implementaciju i prenosivost niza rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije.U tom cilju, obezbeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacionim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.

Za više informacija:

Goran Rodić

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”

Aleja kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor, RS, Bosna I Hercegovina, +387 52 240 411, goran.rodic@preda.rs.ba

https://social-and-creative.interreg-med.eu