UNAPREĐENJE USLOVA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Koncept cjeloživotnog učenja ima sve veći značaj u rješavanju problematike usklađivanja kretanja na tržištu rada i prepoznat je kao jedan od ključnih rješenja za povećanje zaposlenosti. Pitanja vezana za stručno obrazovanje i osposobljavanje odraslih su predmet interesovanja sve više institucija i organizacija, a da bi se postigli pozitivni pomaci, svi socijalni partneri koji utičnu posredno ili neposredno na tržište rada bi trebali uskladiti svoje aktivnosti radi postizanja boljeg krajnjeg rezultata.

Upravo je cjeloživotno obrazovanje tema jednog od aktuelnih projekata Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“, koji se sprovodi u partnerstvu sa: Poljoprivredno-prehrambenom školom Prijedor, Mašinskom školom Prijedor, Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Prijedor, Područnom privrednom komorom Banja Luka – kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničkim udruženjem Prijedor i Klasterom drvoprerađivača „DRVO-PD“ Prijedor.

Ukupna vrijednost projekta „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja“ – DELICE iznosi 116.042,91 EUR od čega Evropska unija finansira 81,18 % ili 94.202,03 EUR, dok će preostali dio finansirati partneri na projektu.

Opšti cilj projekta „DELICE“ je podrška rješavanju problematike zapošljavanja, odnosno povećanje broja zaposlenih osoba. Specifični cilj projekta (svrha) je povećanje kapaciteta za zapošljavanje kroz stručno obrazovanje i obuku odraslih. Projekat će se provoditi na području Prijedora u trajanju od 24 mjeseca. Očekuje se da će njegovi efekti imati pozitivan uticaj i na susjedne opštine.

Planirane projektne aktivnosti su usmjerene na:

•Čvršće povezivanje i bolju koordinaciju lokalnih partnera na poslovima planiranja i sprovođenja aktivnosti u vezi sa tržištem rada i zapošljavanjem,

•Jačanje lokalnih kapaciteta za izvođenje programa prekvalifikacije, dokvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja odraslih za zanimanja iz oblasti metaloprerade, drvoprerade, poljoprivrede i uslužnog zanatstva, uz aktivno učešće subjekata iz lokalne privrede,

•Izrada metodologije za efikasnije planiranje i sprovođenje programa obrazovanja i obuke za odrasle na kratkoročnom i dugoročnom nivou,

•Promociju koncepta cjeloživotnog učenja i povećanje dostupnosti programa prekvalifikacije, dokvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja za zanimanja tražena na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu rada.

Realizacijom projekta DELICE, povećaće će se broj organizatora sadržaja namjenjenih obrazovanju odraslih i kvalitet akreditovanih programa za stručna zanimanja koja su potrebna na lokalnom tržištu rada. Relevantne lokalne institucije će u svom radu na organizovanju i provođenju programa obrazovanja odraslih nastupati sinhronizovano, sa zajedničkim ciljem povećanja stručnosti i vještina radne snage za lakše i brže zapošljavanje.

S obzirom da je ugovor za sprovođenje i finansiranje projekta potpisan početkom juna tekuće godine, do sada realizovane aktivnosti su se uglavnom odnosile na administrativne i pripremne aktivnosti. Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“ će redovno informisati javnost o napretku u sprovođenju projekta i postignutim rezultatima.