Uručena uvjerenja za prvu grupu polaznika obuka iz oblasti kreativne industrije

Uvjerenja o uspješno završenoj obuci iz oblasti digitalne fotografije, video produkcije, web dizajna, 3D modeliranja i grafičkog dizajna, danas su uručena za 46 lica.

Obuke su realizovane tokom 2020. godine u okviru projekta koji finansira Grad Prijedor – Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, u vrijednosti od 35.000 KM, a kroz koji se realizuje dio gradskih mjera podrške zapošljavanju .

Primarna ciljna grupa projekta su lica, koja su u momentu objave poziva u januaru 2020. godine bila nezaposlena, i koja su činila preko 70 % polaznika.

Obuke su u periodu strogih epidemioloških mjera bile obustavljene u periodu mart – april – maj, a nastavljene tokom juna i jula tekuće godine.

Pored navedenih obuka koje su uspješno završene, kroz navedeni projekat se trenutno realizuju formalni programi osposobljavanja za CNC operatere u metalopreradi i zavarivače, koje pohađa 30 lica, kao i obuka iz oblasti 3D modeliranja, koju pohađa 10 lica.

Projekat provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa Mašinskom školom Prijedor.