Usluge Centra

Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD nudi svoje usluge:

 • malim i srednjim preduzećima u gradu Prijedoru
 • inovativnim start-up preduzećima u gradu Prijedor
 • istraživačima i naučno istraživačkim organizacijama

Usluge savjetovanja o gradskim/entitetskim/nacionalnim i evropskim fondovima.

Centar vam nudi usluge informisanja o dostupnim programima i pozivima za dostavljanje projektnih prijedloga, kao i pomoć pri sastavljanju aplikacija za inovativne ideje.

Udruživanje i klasterizacija

U segmentu koji se odnosi na podršku malim i srednjim preduzećima, posebna pažnja je posvećena jačanju konkurentnosti kroz udruživanje i klasterizaciju. Prema Zakonu o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, klasteri su oblici preduzetničke infrastrukture koji predstavljaju grupe preduzeća, preduzetnika i pratećih institucija međusobno povezanih u odnosima kooperacije, kupovine i prodaje koji dijele istu ili sličnu infrastrukturu, klijente i vještine, a čije veze poboljšavaju konkurentnost članova klastera, kao i cijele grupe. Kao rezultat do sada sprovedenih aktivnosti na ovom polju, formirano je nekoliko poslovnih udruženja, uglavnom sektorski orjentisanih (drvoprerada, metaloprerada, niskogradnja, tekstil, žitoprerada…). Poseban iskorak u razvoju klastera je učinjen u drvnoj industriji i industriji namještaja. Klaster “DRVO” Prijedor djeluje samostalno od 2005. godine i okuplja grupu poslovnih subjekata sa područja regije koju pored Prijedora čine Kostajnica, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Novi Grad i Oštra Luka. Klaster “DRVO” je postigao značajne rezultate na polju jačanja konkurentnosti svojih članova.Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

 • Umrežavanje
 • Izrada potrebne osnivačke dokumentacije
 • Definisanje strategije razvoja klastera
 • Klaster menadžment
 • Razvoj komunikacione platforme

Promocija inovativnosti

Mala i srednja preduzeća su i po svojoj definiciji fleksibilnija i prilagodljivija od velikih privrednih sistema, te se u njima lakše stvaraju nove ideje i traže brza i efikasna ekonomska rješenja. U modernoj ekonomiji, inovativnost je ključ konkurentnosti. Za malo i srednje preduzeće kažemo da je konkurentno kada ostvaruje profit koji je viši od prosjeka u svojoj grani industrije. Tada ono ima konkurentsku prednost u odnosu na svoje suparnike. Zato inovacije moraju postati dio organizacione strategije preduzeća. Kroz projekat, uticaćemo na menadžere MSP-a u ekonomskom području Prijedor, da mijenjaju svijest i da moraju biti spremni da rukovode promjenama u neizvjesnom dinamičkom poslovnom okruženju u kojem sve više dominiraju informacije, ideje i znanje.Stvaranjem Centra za istraživanje i inovativnost unutar Agencije PREDA-PD, stvoriće se održivi mehanizam koji će jačati konkurentnost MSP-a u ekonomskoj regiji Prijedor.

Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

 • Ažuriranje web sajta Centra na nedeljnoj/mjesečnoj  bazi (manifestacije, mogućnosti finansiranja, primjeri dobre prakse, inovativne ideje i sl.)
 • Formiranje newsletter liste
 • Izrada mjesečnih e-newsletter-a i distribucija
 • Organizacija seminara, radionica i konferencija
 • Promocija kroz socijalne mreže

Transfer tehnologija

Upotreba novih tehnologija je jedan od najvažnijih koraka koji komapnije koje žele da njihov proizvod ili usluge trebaju da preduzmu da budu konkurentne na tržištu. Transfer tehnologije sastoji se u razmjeni znanja, vještina, tehnologije ili proizvodne metode koju najčešće kompanija ne može da zadovolji samo uz pomoć sopstvenih sredstava.Iniciranje povezivanja između malih i srednjih preduzeća i naučno istraživačkih institucija u cilju transfera tehnologija je jedan od glavnih zadataka Centra.

Centаr promovišе saradnju i povezuje istraživače i industriju, omogućava spajanje eksterne potrebe za tehnologijama.

Glavni zadatak u ovom segmentu rada Centra je razvoj istraživačkih projekata koji su usmjereni prema strateškim potrebama malih i srednjih preduzeća i mogućnost pronalaženja odgovarajućeg kadra.

Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

  • unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu saradnju sa Univerzititetima u cilju razvoja privrede i društva,
  • podsticanje transfera znanja između nauke i privrede,
  • podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija.

Podrška inovativnim start-up preduzećima

Projektni tim Centra inovativnim start-up preduzećima pruža individualnu podršku u pripremi biznis plana. Biznis plan je neophodan pri definisanju strategije projekta, kao i pri provjeri inovativne poslovne ideje i opravdanosti osnivanja preduzeća.

Agencija PREDA-PD je članica mreža i realizuje međunarodne projekte preko kojih može aktivno da radi na pronalaženju vaših partnera u BiH kao i van granica BiH.

Centar Vam može dati informacije o dostupnim javnim programima za finansiranje aktivnosti malih i srednjih preduzeća na gradskom/entitetskom/nacionalnom/EU nivou, kao i mogućnosti kreditnih linija banaka u regiji Prijedor.

Centar će Vam nuditi pomoć prilikom pružanja informacija o nadležnim institucijama u BiH, kao i pomoć u pripremi potrebne dokumentacije.

Grad Prijedor i Agencija PREDA-PD inovativnim preduzećima regije Prijedor može ponuditi inkubaciju u okviru Preduzetničkog inkubatora Prijedor kao i u okviru Centra za istraživanje i inovativnost u Poslovnom centru Prijedor. Pored ovih prostora kroz Info centar za investitore Agencije PREDA nudimo vam informacije o svim raspoloživim industrijskim zonama i prostorima za investiranje u gradu Prijedoru.