Uspostavljanje prvog Co-working prostora na području Prijedorske regije kroz projekat FORESDA

U sklopu projekta FORESDA, Agencija PREDA-PD provodi pilot aktivnosti na razvoju fizičkog prostora u obliku IKT HUB-a dizajniranog na principu Co-working-a. Ovaj Co-working prostor će biti prvi Co-working prostor na na području Prijedorske regije, koji će povezivati lokalne kreativne industrije i pojedince, prvenstveno sa djelatnostima šumarstva/drvoprerade, kao i sa ostalim tradicionalnim industrijama. Razvoj Co-working-a će podržati i klaster za drvo i namještaj, te lokalne i regionalne istraživačke i obrazovne ustanove, stručne škole i drugi centri.

Glavni rezultati novoizgrađenog Co-working-a će biti novi poslovni i proizvodni koncepti, ideje i inicijative, kao početne aktivnosti u razvoju novih komercijalnih proizvoda, koje pokreću start-apovi ili lokalna preduzeća. Važan naglasak biti će na uspostavljanju funkcionalnih veza sa obrazovnim institucijama, stvarajući povoljno okruženje za projekte studenata, mladih stručnjaka i zaposlenih u lokalnoj industriji.

Radovi na izgradnji Co-working prostora su u toku, a očekuje se da će završiti u novembru 2018. godine.

Cilj projekta FORESDA je podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme)

Više informacija o samom projektu možete dobiti na zvaničnoj web strani projekta FORESDA u okviru zvanične web stranice Dunavskog transnacionalnog programa ili direktno u Agenciji PREDA-PD na mail  office@preda.rs.ba