Virtuelna učionica kroz projekat “Be creative, be better”.

Agencija za ekonomski razvoj „PREDA-PD” je početkom marta započela sa realizacijom projekta “Be creative, be better”. Projekat će kao prvu generaciju polaznika Playground-a Agencije „PREDA“ uspostaviti mrežu koju će činiti 100 mladih ljudi, edukovati ih u oblastima multimedije i programiranja, a kroz komponentu storytelling-a podstaći ih da dijele lične priče i stvaraju zajednički proizvod koji promoviše pozitivne vrijednosti nastale tokom procesa učenja.

Imajući u vidu mjere i preporuke Vlade Republike Srpske i Gradskog štaba za vanredne situacije privremeno su obustavljene sve aktivnosti koje se održavaju u prostorijama Prijedor Circle Hub-a Agencije „PREDA“.

Želja nam je da našim korisnicima, koji u ovim trenucima treba da budu odgovorni prema sebi i drugima, omogućimo učenje novih tehnologija i stvorimo uslove da kreativno provedu vrijeme u trenutnoj izolaciji. Zato smo u okviru projekta kreirali virtuelnu učionicu kojoj naši korisnici mogu pristupiti uz pomoć svog kompjutera, laptopa, tableta ili pametnog telefona.

Svjesni činjenice da su učenici opterećeni trenutnom situacijom, nagomilanim obavezama i  nastavnim planovima u svojim školama, naš cilj je da napravimo virtuelni prostor u kojem će mladi učiti na zabavan način, mentorisani predavačem iz realnog sektora obučenim za ovakav metod rada.

 

Prvi kurs koji ćemo pokrenuti u virtuelnoj učionici, jeste kurs veb-dizajna sa interaktivnom nastavom, grupnim radom deset polaznika i omogućenim direktnim, vizuelno-glasovnim, kontaktom učenika i predavača.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem veb-sajta www.prijedorhub.com, a upis traje do 6. 4. 2020. godine. Konkurs je otvoren za sve učenike i učenice uzrasta od 15 do 19 godina koji žele da uče nove tehnologije i vole da govore o svojim idejama i predano rade na njihovoj realizaciji. Nakon upisnog roka,  u dogovoru s polaznicima biće definisani termini, dinamika  održavanja časova i formirana grupa počinje s nastavom .

 

Plan je da, po završetku vanredne situacije, virtuelnu učionicu zamjenimo prostorom našeg HUB-a gdje bismo nastavili s edukacijom, razmjenom ideja i timskim radom u grupama. Pokrenućemo kurseve Programiranje u Pythonu, Frontend programiranje, Digitalno crtanje, Postani Youtuber, Audio-produkcija i DJ-ing, Programiranje mikrokontrolera, 3D modeliranje i štampa. Mladi ljudi će kroz proces učenja novih stvari i novih tehnologija razvijati kreativnost, pokretati dijalog u vezi prisutnih stereotipa, uvjerenja, percepcija i time poboljšati vještine kritičkog mišljenja.

 

Tokom organizacije ovih kurseva minimalno 25 polaznika kurseva biće izabrano i podijeljeno u multidisciplinarne timove. Timovi će imati mentore i facilitatorku uz čiju će podršku kroz set radionica sticati nova znanja, povezivati se, dijeliti lična iskustva i znanje, razmjenjivati mišljenja i stvarati kao finalni proizvod storytelling video-materijal, gdje će se prikazati rezultati IT obuka ‒ šta su naučili a šta nisu; odnos mladih i postojećeg obrazovanja; koncept odrasti digitalno i digitalna transformacija, kako mladi vide Prijedor u budućnosti.

 

Naš zadatak je da ih podstaknemo da dijele lične priče i stvaraju zajednički proizvod koji promoviše pozitivne vrijednosti nastale tokom procesa učenja. Na njima je sve ostalo. Željno očekujemo prezentaciju njihovog rada i zajedničkog proizvoda, jer iskreno vjerujemo da će rezultati biti sjajni.

 

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).