“Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-Innoschool”

“Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-Innoschool”INTERREG The Danube Transnational Programme

InnoScool projekat doprinosi sistemskim promjenama, podstičući preduzetničku kulturu i aktivniju uključenost stanovništva u socijalne inovacije i preduzetništvo počevši od adolescenata.

Opšti cilj projekta InnoSchool je jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola kroz razvijanje, testiranje i uvođenje visoko inovativnog InnoSchool sistema učenja, uključujući atraktivne inovacije koje će imati odgovarajući obrazovni učinak na adolescente.

Prvi specifični cilj projekta InnoSchool odnosi se na unapređenje atraktivnosti i uticaja inovativnog sistema učenja s ciljem jačanja socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola. Drugi specifični cilj InnoSchool projekta je unapređenje znanja predstavnika relevantnih institucija vezanih za korištenje inovativnog sistem učenja. Treći specifični cilj projekta InnoSchool je unapređenje obrazovnog okvira implementiranjem inovativnog sistema učenja u nastavne planove i programe.

Pored Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, partneri na projektu su i :

 1. DEX Inovacioni centar, Češka
 2. Biznis inkubator – Gotse Delčev, Centar za promociju preduzetništva, Bugarska
 3. Evropski centar za socijalno-profesionalnu adaptaciju ACTA, Rumunija
 4. Centralna transdunavska regionalna agencija za inovacije, Mađarska
 5. Odbor za obrazovanje Beč, Austrija
 6. Tehnički univerzitet Košice, Slovačka
 7. Regionalno odjeljenje za obrazovanje – Blagoevgrad, Bugarska
 8. Centar za resurse i pomoć u obrazovanju Bihorskog okruga, Rumunija
 9. Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, BIH
 10. Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Srbija
 11. Udruženje za djecu i omladinu FACLIA, Moldavija

Pridruženi partneri na projektu su:

 1. Regionalna uprava Liberec regije, Češka
 2. Centar za stručno usavršavanje – Sekešfehervar, Mađarska
 3. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
 4. Ministarstvo provjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Srbija
 5. Administrativna pokrajina Košice, Slovačka
 6. Uprava za obrazovanje – Ungeni – Moldavija

Ukupan budžet: 1.873.604,00 EUR

InnoScool projekat doprinosi sistemskim promjenama, podstičući preduzetničku kulturu i aktivniju uključenost stanovništva u socijalne inovacije i preduzetništvo počevši od adolescenata.

Opšti cilj projekta InnoSchool je jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola kroz razvijanje, testiranje i uvođenje visoko inovativnog InnoSchool sistema učenja, uključujući atraktivne inovacije koje će imati odgovarajući obrazovni učinak na adolescente.

 • INNOSCHOOL – PARTNERSKI SASTANAK U BEČU

  U periodu od 19. do 20. marta 2019. organizovan je prvi partnerski sastanak iz projekta„Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-Innoschool”  koji se finansira iz 2. poziva dunavskog programa.  Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjih aktivnosti na definisanju koncepta inovativnog sistema učenja, a upriličene su i  radionice na kojima se razvijao koncept

  20/03/2019
 • INNOSCHOOL – PREDSTAVNICI AGENCIJE PRISUSTVOVALI IMPLEMENTACIJSKOM SEMINARU ZA BIH PARTNERE U SARAJEVU

  Direkcija za evropske integracije, kao nacionalno nadležno tijelo i kontakt tačka za Program transnacionalne saradnje Dunav-Interreg (DTP) u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom Dunavskog Programa, 28.02.2019. godine u Sarajevu organizovala je implementacijski seminar za partnere iz Bosne i Hercegovine u okviru 2. poziva Dunavskog programa. Implementacijskom seminaru je prisustvovalo oko 30 učesnika iz Bosne i Hercegovine,

  01/03/2019
 • Održan prvi uvodni sastanak na projektu „INNO SCHOOL“

  Upriličen je prvi uvodni sastanak na projektu  „Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-INNO SCHOOL“ , 27.11.2018. godine u prostorijama Agеncijе PREDA-PD. Uvodni sastanak je imao za cilj predstavljanje aktivnosti koje će se provoditi u okviru projekta, a koje se tiču korištеnjе inovativnog sistеma učеnja, kao i unaprеđеnjе obrazovnog

  27/11/2018
 • Predstavnici Agencije PREDA na kick-off sastanku projekta „InnoSchool”

  U periodu od 25.09. do 26.09.2018.godine, predstavnici Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Sanja Indjić i Boris Srdić,  učestvuju na kick-off sastanku projekta „InnoSchool“ u češkom gradu Jablanec nad Nisou. Opšti cilj projekta „InnoSchool” je unapređenje društvenih inovacija i podsticanje preduzetničkog duha učenika srednjih škola kroz razvoj i uvođenje inovativnog sistema učenja. InnoSchool Learning

  26/09/2018

Socijalne mreže

Facebook

Read More

Twitter

Read More

Youtube

Read More

Innoschool web sajt projekta