ADRIAticFOOd and TOURism: INnovatinG smes (ADRIA FOOTOURING)

ADRIAticFOOd and TOURism: INnovatinG smes (ADRIA FOOTOURING)IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007–2013 (IPA Adriatic prekogranični program saradnje 2007-2013)

Projekat Adria FOOTOURING ima za cilj povećavanje inovativnih kapaciteta tradicionalnih  sektora poput  hrane i turizma  jačanjem inovativnog okruženja za postojeća i novonastala mala i srednja preduzeća  u mapiranim područjima. U prvom dijelu projekta, vršiće se istraživanje potreba interesnih grupa u oblasti hrane i turizma na osnovu kojih će se formirati set treninga, studijskih poseta i mentorskih aktivnosti prvenstveno u cilju jačanja ICT (informaciono komunikacionih tehnologija) kapaciteta malih i srednjih preduzeća u oblasti hrane i turizma. Projektom je takođe predviđena implementacija virtuelnog inkubatora koji je zamišljen kao stalna platforma koja će pružati podršku novim i postojećim malim i srednjim preduzećima spremnim na inovacije pružajući setove informacija o finansijskim prilikama, pravnim pitanjima itd.

od 01.10.2012. godine- 30.06.2016. godine

140.000,00 EUR

Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora