Doprinos povećanju funkcionalnosti i zapošljavanja u Republici Srpskoj i Unsko-Sanskom kantonu COTON

Doprinos povećanju funkcionalnosti i zapošljavanja u Republici Srpskoj i Unsko-Sanskom kantonu COTONAmbasada Švajcarske, Program Prilika Plus

Agencija PREDA-PD je kao pratner Republičkoj agenciji za razvoj MSP (RARS) uključena u izradu i implementaciju Programa PrilikaPlus, a koji je finansiran od strane Ambasade Švajcarske. Svrha Programa je uvođenje sistemskih rješenja i iniciranje promjena u oblasti stručnog i tehničkog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Tokom ove faze će se uspostaviti i intenzivirati saradnju sa određenim brojem srednjih stručnih škola u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogući učenicima praksu u zainteresovanim kompanijama i sticanje praktičnih znanja i iskustva. Na drugoj strani ce se sagledati potrebe privrede za strucnim kadrom, te pokusati pronaci zajednicko rijesenje kroz poboljšatanje šansi za zapošljavanje, a poslodavcima obezbijediti stručna radna snaga, ali i produktivnost zaposlenih. Agencija ima ulogu koordinatora svih aktivnosti partnera u Republici Srpskoj i USK.

50.040,00 KM

Krajnji ishod implementacije projekta COTON su procjenjeni kapaciteti strukovnih škola i upoređeni sa potrebama malih i srednjih preduzeća. Takođe, izrađeni su detaljni planovi implementacije strukovne obuke odraslih i identifikovana preduzeća koja su spremmna da potpišu ugovore sa školama.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora