Energetski menadžment

Energetski menadžmentGIZ

U okviru projekta se podstiče stvaranje struktura u sektoru održivog upravljanja energijom u javnom sektoru. Takođe, realizacijom projekta se stvaraju uslovi za primjenu Zakona o energetskoj efikasnosti RS  primjenom softvera za praćenje potrošnje energije u javnm sektoru.

2013-2016. godina

n/a

Uspostavjeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora