Izdvajanje područja/teritorija vodećih u razvoju vrhunskih inovacija-TALIAInterreg Mediterranean Transnational Program 2014 - 2020

Projekat je pripremljen u skladu sa zadatim prioritetom 1. Promocija inovacionih kapaciteta za pametni i održivi rast i specifičnim ciljem povaćanja transnacionalnih aktivnosti inovativnih klastera i mreža u ključnim sektorima MED područja. Projekat je kandidovan na poziv za dostavljanje tzv. horizontalnih projekata, sa ciljem transfera i širenja rezultata modularnih projekata posvećenih razvoju kreativnosti i socijalnih inovacija, finansiranih kroz Interreg MED Program. Aktivnosti na projektu će biti usmjerene na međusobno povezivanje i umrežavanje modularnih projekata koji se finansiraju sredstvima Interreg MED Programa, interakciju između zainteresovanih strana i pojedinaca, i identifikaciju prilika za poboljšanje postignutih efekata modularnih projekata. Agencija PREDA je dio konzorcijuma koji će biti zadužen za analizu svih projekata (finansiranih kroz Interreg Mediterranean Transnational Program 2014 – 2020) usmjerenih na razvoj inovacija i selekciju projekata i rezultata sa najvećim potencijalom za replikaciju i diseminaciju na programskom području i šire.

Više informacija o samom programu i projektu možete naći na:

https://social-and-creative.interreg-med.eu/

Kandidovan i odobren u 2016. godini, implementacija od novembra 2016.godine

58.650 EUR/114.709,42 KM (vrijednost budžeta Agencije u okviru projekta).

Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora