“Jačanje atributa nacionalnog parka Kozara kako bi se razvio u turističku atrakciju na otvorenom nudeći ekskluzivno iskustvo koje počiva na aktivnoj participaciji, autentičnosti i personalizaciji-FEEL KOZARA”

“Jačanje atributa nacionalnog parka Kozara kako bi se razvio u turističku atrakciju na otvorenom nudeći ekskluzivno iskustvo koje počiva na aktivnoj participaciji, autentičnosti i personalizaciji-FEEL KOZARA”EU4Business- Za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju

Projekat Feel Kozara  u fokus je stavio posebnost NP Kozara, jedinstvenog kulturnog i prirodnog nasljeđa koji ima za cilj da ljubiteljima prirode, avaturističkih  i gastro sadržaja na novi način približe ovu turističku destinaciju kako bi je zaista OSJETILI na pravi način.

Opšti cilj projekta je uspostaviti uslove za održivi razvoj turizma i ekonomski rast lokalnih zajednica koje se nalaze na zelenoj stazi Via Dinarica-Green.

Specifični cilj projekta je povećati konkurentnost lokalnog turizma razvijanjem i kreiranjem  novih turističkih proizvoda koji istovremeno povećavaju atraktivnost turističke ponude grada Prijedora i lokalnih zajednica koje gravitiraju Kozari. Specifični cilj će se ostvariti razvojem specifičnih turističkih doživljaja i sadržaja koji će na ciljanim  turističkim tržištima biti prepoznatljivi pod sloganom : FEEL KOZARA.

Partneri na projektu osim Agencije PREDA kao vodećeg partnera su: NP Kozara, TO Prijedor, ELTA Media Group, dok saradnike na projektu čine: PD Klekovača, BK Procycling and motel Bijele Vode.

Projekat traje od 30.04.2020. do 30.10.2021.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 230.460,51 eura, dok sufinansiranje partnera iznosi 47.550,14 eura.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora