Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjestaMeđunarodna organizacija rada – ILO

Cilj projekta je da se kreira dinamično lokalno tržište rada, bazirano na partnerstvu lokalnih institucija i privatnog sektora. Projekat će kreirati povoljno okruženje za intervencije na lokalnom tržištu rada, kroz aktivne mjere podrške zapošljavanju, koje će za rezultat imati veću zapošljivost lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, tj. otvaranje održivih radnih mjesta u lokalnoj ekonomiji.

Projekat će doprinijeti rješavanju strukturnih poremećaja na tržištu rada na dugoročnom i kratkoročnom nivou. Dugoročno, kroz poboljšanje obrazovnog sistema (redovnog srednjeg stručnog obrazovanja), prilagođavanje potrebama i zahtjevima lokalnog tržišta, kao i značajnijim učešćem poslovnih subjekata u obrazovnom procesu (organizacija praktične obuke). Kratkoročno, kroz aktivne mjere za podršku (samo)zapošljavanju, koje će obavezno sadržavati programe osposobljavanja za zanimanja, radna mjesta i vještine u skladu sa zahtjevima lokalnog tržišta i uz aktivno učešće poslovnih subjekata u cijelom procesu. Aktivne mjere podrške zapošljavanju, koje će se razviti tokom realizacije projekta, obavezno će sadržavati programe osposobljavanja za poslove i zanimanja koja su potrebna lokalnoj ekonomiji, uključujući: varioce, CNC operatere za metalnu i drvnu industriju, tapetare, šivače, obućare, proizvođače povrća (plastenička proizvodnja) i IT specijaliste.

Više o projektu možete pročitati na sljedećoj stranici.

Ukupna vrijednost je 459.479,23 KM, od čega će se kroz grant ILO-a obezbjediti 372.532,81 KM, odnosno 81,08 %.

Privredne djelatnosti koje će imati direktnu korist od projekta su poljoprivreda i proizvodnja hrane, prerađivačka industrija (metaloprerada, drvoprerada/proizvodnja namještaja, sektor tekstil/koža/obuća), primjena informaciono – komunikacionih tehnologija.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora