Kreiranje populacione politike grada Prijedora

Kreiranje populacione politike grada PrijedoraProgram ulaganja u lokalnu zajednicu -PULZ , Mittal fondacija

Svrha projekta je kreiranje mehanizma za provođenje pronatalitetnih mjera na lokalnom nivou. Projektom će se stvoriti osnovni preduslovi za kreiranje i provođenje pronatalitetnih mjera na lokalnom nivou, koje će dugoročno posmatrano, dovesti do „zamjene generacija“ i smanjenja depopulacije stanovništva. Preduslovi podrazumijevaju kreiranje pronatalitetnih smjernica na dugoročnom nivou, ali i konkretnih smjernica (mjera) na kratoročnom nivou.

27.435,35 KM

Projektom će se stvoriti osnovni preduslovi za kreiranje i provođenje pronatalitetnih mjera na lokalnom nivou, koje će dugoročno posmatrano, dovesti do „zamjene generacija“ i smanjenja depopulacije stanovništva.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora