Making Progress and Economic enhancement a Reality for SMEs ” MAPPER SMEs

Making Progress and Economic enhancement a Reality for SMEs ” MAPPER SMEsFondovi EU- Okvirni program FP7

Cilj projekta je da ostvari sveobuhvatan uvid u procese izrade, sprovođenja i uticaja postojećih istraživačkih i inovativnih programa i inicijativa u EU, državnim i regionalnim nivoima i da to na najprikladniji način predstave zainteresovanim stranama i donosiocima odluka u vezi sa MSP. Agencija PREDA je u toku realizacije projekta pripremila sveobuhvatnu analizu programa i inicijativa za podršku saradnji između naučno-istraživačkih institucija i malih i srednjih preduzeća u BiH. Pored toga, kroz anketiranje preduzeća iz BiH, analizirane su potrebe i zahtjevi malih i srednjih preduzeća za uklanjanje prepreka za razvoj i uvođenje inovacija.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora