Napredna, među disciplinarna i integrisana Medicinska dijagnostika za sve Europljane putem mreže regionalnih klastera i razvojnih strategija” AMI-4 EUROPE

Napredna, među disciplinarna i integrisana Medicinska dijagnostika za sve Europljane putem mreže regionalnih klastera i razvojnih strategija” AMI-4 EUROPEOkvirni program FP7

AMI-4EUROPE projekat se bavi ekonomskim aspektom u oblasti Medicinskog imidžinga kroz razvoj regionalnih istraživačkih klastera i strategija u ovoj oblasti. AMI-4 EUROPE koordiniše, povezuje i kreira novo definisane EU lance vrednosti u oblasti naprednog medicinskog imidžinga koji uključuje Biotehnologije, Nanomedicinu, Farmakologiju i ICT u zdravstvu. U okviru projekta će se realizovati brojne aktivnosti u oblasti medicinskog imidžinga, jačati kapaciteti, te uspostaviti partnerstva između medicinskih ustanova i fakulteta iz Prijedora i Banja Luke sa bolnicama i naučnim i istraživačkim institucijama u Mađarskoj, Njemačkoj, Italiji i Španiji kroz učešće u međunarodnim konferencijama i seminarima.

Implementira se od 01.10.2010.godine i završio se u novembru 2013. godine.

Vrednost: 134.790 KM ( dio kojim upravlja Agencija Preda-PD )

Osnovan je prvi istraživački klaster u Republici Srpskoj sa sjedištem u Prijedoru, koji je partnerski povezao Medicinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Opštu bolnicu Prijedor, Klinički centar Banja Luka i „Europrojekt Centar“ Banja Luka, te će se izraditi i studija na ovu temu.

Više informacija na http://www.rtdcluster-health.rs.ba/

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora