Opremanje kabineta za optičke komunikacije u Elektrotehničkoj školi Prijedor

Opremanje kabineta za optičke komunikacije u Elektrotehničkoj školi PrijedorFondacija Mittal Prijedor

Projektna ideja je obuhvatila unapređenje postojećih modula obrazovanja Elektrotehničke skole u Prijedoru, kroz obezbjeđenje većeg nivoa praktičnog osposobljavanja učenika. Pomenutim projektom se opremio kabinet za Optičke komunikacije.

Modernizacija i upotpunjavanje kabineta praktične nastave omogućio bi i nastavnom kadru praćenje savremenih tehnoloških procesa, pogotovo što u opremljenom kabinetu zajedno sa učenicima mogu realizovati praktične radove korisne za edukaciju i pripremu učenika za posao u industriji i elektroenergetici.

Vrijednost: 10.500 KM

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora