„Podrška inovacijama i konkurentnosti lancima vrijednosti u djelatnostima vezanim za šumarstvo u Dunavskoj regiji – FORESDA“Interreg Danube Transnational Program 2014 - 2020

Projekat je pripremljen u okviru Prioriteta br. 1 predmetnog poziva: Inovativno i socijalno odgovorna Dunavska regija; Specifični cilj programa: Poboljšanje okvirnih uslova za inovacije. Industrije koje se baziraju na šumskim resursima mogu postati pokretači održive i konkurentne bio-ekonomije Dunavske regije. Međutim, ova industrija trpi negativan uticaj klimatskih promjena, jake konkurencije u iskorištavanju šumskih resursa, promjena u zahtjevima kupaca i opadajuće zaposlenosti. Glavni cilj FORESDA projekta je transformacija tradicionalnih šumsko-industrijskih područja u održive i inovativne sredine, i to kroz:

– Generisanje regionalnih i transnacionalnih saradničkih mreža i inovativnih projekata, regionalnih i transnacionalnih inovacija, prvenstveno u oblasti energetske efikasnosti, “pametnog” i održivog građevinarstva i proizvodnje namještaja, inovativno bio-proizvoda i materijala.

– Izgradnju međusektorske pilot infrastrukture: demonstracioni centri, zajednička upotreba resursa, itd.

– Izgradnju neophodnih kapaciteta podrške: metode i alati, dodatni portfolio podrške klasterima.

2017-2018.

108.312,50 EUR/202.873,75 KM (vrijednost budžeta Agencije u okviru projekta)

Ključni rezultat projekta će biti povećana efektivnost kolaborativnih (zajedničkih) istraživanja i inovacionih aktivnosti, koje vode do stvaranja novih međusektorskih lanaca vrijednosti, koji će obavezno uključivati šumarstvo i drvopreradu. Na lokalnom nivou, radiće se na razvoju proizvoda koji su rezultat saradnje sektora drvoprerade/šumarstva sa komplementarnim djelatnostima (metaloprerada, IT industrija, tekstilna industrija, itd.). Projekat će se maksimalno osloniti na kapacitete preduzeća iz Klastera DRVO-PD i loklanih preduzeća aktivnih u pomenutim djelatnostima.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora