„Podrška razvoju socijalnog preduzetništva i kreativne industrije – SOCIAL & CREATIVE“

Agencija PREDA od novembra 2020. godine implementira  projekat „Podrška razvoju socijalnog preduzetništva i kreativne industrije – SOCIAL & CREATIVE“ finansiran od strane Evropske unije, u okviru Interreg Mediteranskog programa transnacionalne saradnje Interreg MED 2014-2020. Period realizacije projekta je 32 mjeseca, počev od 01.11.2019. godine do 30.06.2022. godine, a ukupna vrijednost je 1.399.600,00 EUR, od čega EU finansira iznos od 85% odnosno 1.189.600,00 EUR. Ukupan budžet Agencije PREDA iznosi 59.600,00 EUR, od čega se 85% finansira iz sredstava EU odnosno 50.660,00 EUR, a 15% ili 8.940,00 EUR je sufinansiranje Agencije.

Projekat je nastavak 3-godišnjeg horizontalnog projekta TALIA sa ciljem podrške razvoju zajednice okupljene oko kreativne i kulturne industrije i promociji primjena tzv. “drušvenih” inovacija.

Struktura projekta se sastoji od  tri glavna dela (zajedno sa komunikacijom i upravljanjem):

  • Podrška izgradnji zajednice: Prateći rezultate projekata koji se bave kreativnošću i socijalnim inovacijama, fokus će biti na: a) vezi i interakciji s projektom PanoraMED Axis 4 i b) ostalim Interreg MED horizontalnim projektima i njihovom ciljanom publikom.
  • Transfer znanja koji posebno uključuje pripremu zajedničke baze podataka i organizaciju velikog niza posvećenih događaja na lokalnom i mediteranskom nivou, uključujući “Ljetnu školu za kreatore politika”, odnosno donosioce odluka.
  • Kapitalizacija: uključuje stvaranje međuregionalnih radnih grupa širom prostora Mediterana.

Više informacija o projektu i rezultatima možete pronaći na platformi socijalne i kreativne zajednice na slijedećem linku https://social-and-creative.interreg-med.eu/ .