„Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“

Na osnovu inicijativa lokalnih kompanija i na osnovu istraživanja koje je sprovela Agencija PREDA i drugih javno objavljenih istraživanja, odgovor na prevazilaženje jedne od slabosti lokalne ekonomije, nekvalifikovane radne snage u određenim oblastima, dat je u okviru  projekta  „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“

Namjera Agencije “PREDA-PD” je kroz projekat odgovoriti na potrebe lokalnih kompanija i nastaviti misiju popunjavanja praznina na lokalnom tržištu rada pružanjem posredništva, umrežavanja i tehničkih usluga (pružanje relevantne infrastrukture), prilagođenih da omoguće nedostajuće kompetencije u korist MSP, kategorije zaposlenih i nezaposlenih i lokalne ekonomija uopšteno.

Projekat se odnosi na dva ciljana sektora – Metaloprerađivačku industriju i IT sektor. U metalskom sektoru dvije pozicije su prepoznate kao deficitne i obećavajuće u smislu zapošljavanja na lokalnom nivou – Konstruktor alata i CNC programer. Za posao konstruktora alata, ukupno 20 ljudi (podijeljenih u dvije grupe) biće obučeno u okviru projekta, uključujući približno 10 osoba koje su već zaposlene u lokalnim metaloprerađivačkim kompanijama i 10 nezaposlenih osoba. Isti broj nezaposlenih i zaposlenih će biti obučen za rad na poziciji CNC programera. U IT industriji predmet planirane intervencije je obuka za full web junior programera  za grupu od 10 mladih i nezaposlenih lica.

Indikator Postavljeni cilj
Broj obučenih lica kroz projekat: 50
Broj nezaposlenih lica obučeno kroz projekat: min 25
Broj preduzeća uključenih u projekat: min 9
Broj kreiranih trening kurikuluma 3
Broj zaposlenih lica min 20

Učešće na ovom projektu je podržala grupa od 11 lokalnih kompanija, Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Prijedor, Elektrotehnička škola i Mašinska škola Prijedor.

Planirani period implementacije je 01.09.2021.-28.02-2022. godine, odnosno 6 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat.

Projekat je odobren od strane USAID-a  kroz WHAM projekat (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.