Praktična nastava na radnom mjestu

Praktična nastava na radnom mjestuAmbasada Švajcarske, Program Prilika Plus

Projektna ideja Praktična nastava na radnom mjestu proistekla je iz istraživanja i analiza koje su proistekle kao rezultat prve faze realizacije projekta COTON, koji je obuhvatio istraživanja u cijeloj prijedorskoj regiji, odnosno istraživanja koje je obuhvatilo 245 preduzeća iz cijele regije, te 6 tehničkih škola. Obzirom na dobijene rezultate istraživanja, te naprijed navedene činjenice vezane za potrebu prilagođavanja nastavnih planova i programa potrebama privrede, te potreba cjeloživotnog učenja projektna ideja COTON 2 je obuhvatila realizaciju projektnih aktivnosti unutar 4 prioritetna sektora prijedorske regije: 1. Sektor drvoprerade;2. Elektor sektor; 3. Sektor poljoprivrede.

2017-2018.

Vrijednost: 159.140,00 KM

Projekat ce obuhvatiti opremanje kabineta praktične nastave, kao i stvaranje uslova za obavljanje iste u preduzećima, na području prijedorske regije (Prijedor, Kozarska Dubica).

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora