Preduzetnička obuka za mlade

Preduzetnička obuka za mladeGrad Prijedor

Projekat “Preduzetnička obuka za mlade ” ima za cilj podizanje svijesti kod mladih o značaju preduzetništva za razvoj ekonomije određenog područja. Projekat je uspješno implementiran deset godina za redom sa učenicima završnih razreda srednjih škola, što nam je svima dalji podsticaj i naravno pokazatelj  da i dalje trebamo zajednički raditi na ovoj ideji.

Pored učenika završnih razreda srednjih škola grada Prijedora, u implementaciju projekta uključeni su i učenici devetih razreda osnovnih škola iz Prijedora. Tekuće školske godine u implementaciju projekta se uključilo 9 osnovnih škola sa područja grada Prijedora.

Projekat realizuje Agencija PREDA-PD u saradnji sa profesorima i nastavnicima navedenih obrazovnih institucija uz finansijsku podršku Grada Prijedora.

4.070,00 KM

Projekat realizovan

Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora