CRISMAS- Zajednica za upravljanje rizicima i procjenamaFinansijski instrument za civilnu zaštitu, Evropska Komisija

crismas projekat

Projektom je ostvarena saradnja sa evropskim regionima (Holandija, Norveška, Italija i Moldavija) u svrhu izrade strateških dokumenata u oblasti upravaljanja rizicima u prirodnim katastrofama.

Partnerstvo

Kroz projekat će se uspostaviti partnerstvo Grada Prijedora i lokalnih i regionalnih uprava iz različitih evropskih zemalja u svrhu međusobnog povezivanja radi efikasnijeg djelovanja u prirodnim katastrofama.

Vrijednost projekta

96.357,87 KM

Trajanje:

2015-2017