NEW AGE- United we are building a better future assetsAmerička Ambasada u BiH

Projekat „NEW AGE- United we are building a better future “ ima za cilj povezivanje učenika tehničkih škola oko zajedničke teme interesa-inovacije.Učenici tehničkih škola će kroz projekat razviti praktično inovativno rješenje namjenjeno olakšavanju života ljudima sa posebnim potrebama. Ovaj projekat implementira Mašinska škola Prijedor u partnerstvu sa gradom Prijedorom i  Agencijom PREDA.

27.385,70 KM

Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana