Razvoj dnevnog centra za lica sa posebnim potrebama

Razvoj dnevnog centra za lica sa posebnim potrebama: Razvojni Program Ujedinjenih Nacija (UNDP) i Grad Prijedor

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je kreirala projekta čiji je cilj izgradnja i razvoje dnevnog centra. Kroz projekat je izvršena rekonstrukcija prostora koji je u vlasništvu UG „Neven“ a u svrhu stvaranja dnevnog centra za lica sa posebnim potrebama (prostor za boravak lica sa posebnim potrebama), nabavka tehničke opreme i pomagala za rad centra kao i edukacija za pružaoce usluga licima sa posebnim potrebama.

septembar 2014– avgust 2015. godine

80.385,00 KM

Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora