Razvoj inovativnih šema u Mediteranskom području-SISMA

Razvoj inovativnih šema u Mediteranskom području-SISMAProgram i donator: Interreg Mediterranean programme, EU

Svrha projekta je uspostavljanje finansijskih šema na lokalnom i regionalnom nivou u svrhu finansiranja projekata energetske efikasnosti koji imaju dugačaka period povrata investicije (projekti koji nisu najčešće prihvatljivi za finansijere). Takođe, planirana je organizacija promotivnih događaja („Energetski dani“). Istovremenom, planirana je priprema projekta koji bi omogućio primjenu kreiranih finansijskih šema realizacijom infrastrukturnih projekata (rekonstrukcija javnog objekta). Partneri su organizacije iz Španije, Italije, Francuske, Slovenije i BiH. Institucionalni partner Agencije PREDA je Fond za zaštitzu životne sredine i energetsku efikasnost RS. Uloga Fonda je da primjerni novouspostavljene šeme u svoj program podrške projektima energetske efikasnosti.

U implementaciji

97.009,17 KM, udio Agencije.

Svrha projekta je uspostavljanje finansijskih šema na lokalnom i regionalnom nivou u svrhu finansiranja projekata energetske efikasnosti koji imaju dugačaka period povrata investicije (projekti koji nisu najčešće prihvatljivi za finansijere).

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora