“Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije-CREATIVE@CBC”

“Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije-CREATIVE@CBC” je projekat koji Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora  “PREDA-PD” kao vodeći partner  sprovodi u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „SIMORA“ iz Siska i Asocijacijom za demokratski prosperitet- „ZID“ iz Podgorice.

Specifični cilj projekta je  stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorsko povezivanje sa IT industrijom,  tradicionalnom industrijom i oblasti kulture.

 Kako bi se iskoristio potencijal kreativnog sektora, na ciljanim lokacijama (Prijedor, Sisak, Podgorica) će se razviti instrumenti podrške – Kreativni centri (Creative HUBs) koji će pružiti neophodnu infrastrukturu za razvoj novih poslovnih modela baziranih na novim tehnologijama te omogućiti  interakciju tradicionalne djelatnosti (drvoprerada, proizvodnja namještaja, metaloprerada, tekstilna industrija, itd.) sa kreativnim sektorom.

 Pored aktivnosti koje će biti posvećene razvoju infrastrukture i opremanju kreativnih centara sa opremom iz oblasti  novih tehnologija, značajna pažnja će biti posvećena i:

  • Analizama ciljanih sektora i identifikaciji potencijala za razvoj biznisa,
  • Organizaciji intenzivnih programa obuka iz oblasti gejming industrije, web dizajna i multimedija,
  • Umrežavanju lokalnih kapaciteta sa sličnim subjektima na evropskom nivou te
  • Razvoju i realizaciji novih programa podrške razvoju preduzetništva.

Očekivani rezultati projekta su  pristup znanju i novim tehnologijama, ažuriranje lokalne I regionalne politike podrške sektorima kreativne industrije, povećana dinamika kreativnih industrija na osnovu interakcija medju sektorima IT, kulturnih I tradicionalnih industrija,  uticaj na lokalne i regionalne tvorce politika u kontekstu podrške kreativnoj industriji, uključujući razvoj novih proizvoda i usluga kao dokaz koncepta.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos  89.282,10 EUR.

Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Ova je publikacija izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Agencije PREDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije.