„REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“

Projekat „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“ ima poseban značaj, kako za očuvanje postojećih radnih mjesta, tako i za razvoj izvozno orijentisanih privrednih subjekata. Prije svega, to se planira postići uvođenjem novih tehnologija, kroz funkcionalno klasterisanje, te povećanjem nivoa saradnje i unaprjeđenja usluga prema članovima i drugim drvoprerađivačkim kompanijama.

Cilj projekta “REPRO“ je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja.

  • Postavljanje resursnog i multimedijalnog centra za izložbeni salon za inovativne proizvode od drveta;
  • Jačanje tehničkih kapaciteta kroz treninge, animaciju i umrežavanje MSP uključenih u preradu drveta i proizvodnju namještaja;
  • Razvoj i upotreba koncepta za validnost radnika;
  • Uspostavljanje centra za obuku za brzo osposobljavanje.
  • Kompanije za preradu drveta iz Klastera DRVO-PD i druge kompanije za preradu drveta / proizvođači nameštaja;
  • MSP koja su usko povezana sa preradom drveta (dobavljači alata i mašina, proizvođači boja i lepkova, dobavljači transporta);
  • Jedinica lokalne smouprave Grada Prijedora i
  • Institucije za podršku poslovanju.

18 mjeseci, od 01.09.2020. do 31.12.2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 374.377,06 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business osigurala bespovratna sredstva u iznosu od 299.034,08 KM

EU4Business je projekat EU koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju EU (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.