Street brake

Street brake Pro - budućnost

Projekat podrazumijeva promociju sporta među mladim ljudima, kao alternativu porocima koje ulica pruža. Ojačaće se veze izmedju mladih iz Prijedora i Sanskog Mosta što će  dovesti do jačanja tolerancije,zdravih životnih navika i suživota medju mladima koje povezuje zajednička strast prema plesu.

Projekat realizovan

4.050 KM

Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora

Street brakeProgram i donator: UG Svjetionik iz Prijedora i ACED iz Banja Luke

Glavni cilj projekta je razvoj i promocija koncepta socijalnog preduzetništva, kao modela koji u lokalnoj zajednici i višim nivoima vlasti u BiH nije zakonski prepoznat. Podrškom neprofitnim organizacijama, nezaposlenima, mladima, ženama i starijim ljudima, direktno će se uticati na teže zapošljive grupe stanovništva ali će se ostvariti i veća vidljivost svih problema sa kojima se susreću ove grupe stanovništva. Takođe, u okviru centra će se pružati i usluge za već postojeći poslovni seкtor. Rad centra će se zasnivati na pružanju pravno-administrativne pomoći (pomoć u dobijanju potvrda neophodnih za pokretanje biznisa, kako pristupiti povoljnijim kreditnim linijama, plaćanje poreza itd.), ekonomske pomoći (pomoć pri zakupu prostora za obavljanje poslovne djelatnosti, povezivanje sa potencijalnim investitorima, podsticaji sa lokalnog i viših nivoa vlasti, učešće u projektima itd.), razvoju karijere, upravljanjem procesima itd.

14,544.50 KM

Glavni cilj projekta je razvoj i promocija koncepta socijalnog preduzetništva, kao modela koji u lokalnoj zajednici i višim nivoima vlasti u BiH nije zakonski prepoznat. Podrškom neprofitnim organizacijama, nezaposlenima, mladima, ženama i starijim ljudima, direktno se uticalo na teže zapošljive grupe stanovništva i ostvaritla se veća vidljivost svih problema sa kojima se susreću ove grupe stanovništva

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora