Završeno anketiranje učenika srednjih škola u Prijedoru

Agencija PREDA-PD je prethodni mjesec završila s anketiranjem učenika završnih razreda srednjih škola na području grada Prijedora. Anektiranje se vrši svake godine s ciljem prikupljanja relavantnih podataka o procjeni kretanja ponude na tržištu rada na lokalnom nivou. Ove godine je anketirano 788 učenika ili 85,84% iz svih srednjih škola.

Anetiranjem srednjoškolaca dobijamo podatke koliko učenika planira da nastavi školovanje, na kojim fakultetima (prirodni, društveni ili tehnički), da li planiraju da nastave školovanje u zemlji ili inostranstvu. Takođe, anketa daje odgovor da li su zainteresovani za pokretanje sopstvenog posla i u kom vremenskom periodu, da li imaju dovoljno informacija o stanju na tržištu rada i sl.

Pored anketiranja učenika završnih razreda srednjih škola, Odjeljenje za društvene djelatnosti Grada Prijedora redovno provodi anketiranje učenika 9. razreda osnovnih škola. Rezultati ove ankete nam ukazuju  koja srednjoškolska zanimanja će učenici upisivati.

Analizirani rezultati ankete koriste se za procjenjivanje povećanja ponude radne snage na lokalnom nivou – učenici koji se planiraju uključiti na tržište rada, s jedne strane. S druge strane, u narednom periodu će se prikupiti podaci o kratkoročnim i srednjoročnim potrebama na tržištu rada na lokalnom nivou. Kada se ovim informacijama dodaju i podaci Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Prijedor, tržište rada je predstavljeno tako da se mogu izvršiti određena predviđanja kretanja ponude i potražnje, uticati na upisnu politiku u srednje škole i planirati obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama privrednika na lokalnom nivou.

 Više o cjeloživotnom učenju možete naći na http://www.obrazovanjeodraslih.net/