Završeno istraživanje o procjeni negativnih efekata širenja virusa COVID-19.

U periodu od 3/4/2020 – 16/4/2020, Agencija PREDA je provela istraživanje za procjenu razmjera negativnih efekata krize uzrokovane širenjem virusa COVID-19. Ciljna grupa istraživanja su bili poslovni subjekti koji su aktivni u djelatnostima od strateškog značaja za Prijedor: metaloprerada, drvoprerada/industrija namještaja i oblasti „tekstil/koža/obuća“.

Rezultate istraživanja možete da preuzmete ovde.