AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA :: NAŠA MISIJA JE RAZVOJ!

 • Održan šesti sastanak partnera na projektu FORESDA

  U periodu od 21.06. do 22.06.2018. godine predstavnici Agencije PREDA-PD su prisustvovali redovnom sastanku konzorcijuma projekta “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav“ (FORESDA). Sastanak je održan u Ljubljani (Slovenija). Članovi konzorcija su se po šesti put okupili kako bi razgovarali o trenutnom stanju projekta i o

  22/06/2018
 • Održan sastanak fokus grupe za identifikaciju ključnih problema u pogledu pripreme projekata u okviru EU COSME programa

  Predstavnik Agencije PREDA Zoran Dimitrijević prisustvovao radu fokus grupe koja se odžala 19. juna  u UN zgradi u Sarajevu. UNDP BIH je potpisao ugovor s konsultantskom kućom PricewaterhouseCoopers (PwC) za izradu trening programa i sprovođenje treninga i pružanje tehničke podrške institucijama za podršku razvoja preduzetnistva, razvojnim agencijama i predstavnicima privatnog sektora u BiH za COSME program

  20/06/2018
 • Potpisani ugovori sa polaznicima obuka za MIG-MAG zavarivače

  Dana 18.06.2018. godine, u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, potpisani su ugovori i zvanično je počeo program osposobljavanja za zavarivače MIG-MAG postupkom za 20 polaznika. Obuka se organizuje u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni

  19/06/2018
 • Javni poziv nezaposlenim licima za prijavu za pohađanje programa osposobljavanja za tapetara

  Na osnovu člana 18. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), člana 13. Statuta JU Mašinske škole Prijedor i rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-163/15 од 2.07.2015. godine, JU Mašinska škola Prijedor , u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ objavljuje: J A V N I  

  14/06/2018

PROJEKTI AGENCIJE PREDA

preda prijedor
Ekonomski razvoj

Razvoj preduzetništva i konkurentnost malih i srednjih preduzeća kroz razvojne projekte

Saznaj više
agencija preda prijedor
Društveni razvoj

predstavlja proaktivan, mobilan i visokokvalitetan servis za investitore, koji su zainteresovani za ulaganje i uspostavljanje poslovne saradnje na području Prijedora.

saznaj više
ZŽS & Energetska efikasnost

U skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima Grad Prijedor je uspostavio sistem energetskog menadžmenta.

saznaj više
Predstavnik Agencije na Info danu u Briselu

Centar za istraživanje i inovacije

Razvoj preduzetništva i konkurentnost malih i srednjih preduzeća kroz razvojne projekte

Saznaj više

Info centar za investitore

predstavlja proaktivan, mobilan i visokokvalitetan servis za investitore, koji su zainteresovani za ulaganje i uspostavljanje poslovne saradnje na području Prijedora.

saznaj više
Otvoren Kreativni centar za programiranje i dizajn

KREATIVNI CENTAR

stvaranje mehanizama za sistemsku podršku razvoju neformalnog obrazovanja u oblasti kreativne industrije.

saznaj više