Opremljeni kabineti za praktičnu nastavu u prijedorskim srednjim stručnim školama

Agencija “PREDA-PD”, zajedno sa partnerima, je u proteklom periodu intenzivno radila na pružanju podrške podizanju kvaliteta obrazovnog sistema u srednjim školama koje rade na području grada Prijedora. Kroz više projekata obezbjeđena su sredstva za nabavku opreme i opremanje kabineta za tri prijedorske srednje škole (Elektrotehničku, Mašinsku i Poljoprivredno – prehrambenu školu) u ukupnoj vrijednosti oko 150.000 KM.

U srijedu 23.09.2014.godine je upriličena zvanična primopredaja opreme školama kojoj su prisustvovali predstavnici Grada Prijedora, donatora Acelor Mittala, Ministarstva prosvjete i kulture RS i drugi predstavnici organizacija, institucija i privrednih subjekata sa područja grada Prijedora.

Naime, relizacijom dva projekata čiji su donatori Arcelor Mittal fondacija i preduzeće SIMENS, opremljeni su Kabinet za automatsku regulaciju i Kabinet za optičke komunikacije u Elektrotehnčkoj školi.

Putem projekta DELICE sufinansiranog od strane EU, koji je usmjeren na unapređenje obrazovanja odraslih kroz licenciranje novih programa, za Mašinsku školu obezbjeđena je CNC mašina za obradu drveta, 3 CNC simulatora za metal, auto dijagnostika i aparat za zavarivanje. Poljoprivrednoj školi je uručen traktor, atomizer i prikolica za prevoz pčelinjih društava.

Putem projekata koji su sufinasirani od strane USAID opremljen je dio kabineta Mašinske škole za projektovanje i dizajn 3D modela.

Modernizacija i upotpunjavanje kabineta praktične nastave omogućiće nastavnom kadru praćenje savremenih tehnoloških procesa, te stvoriti mogućnost za realizaciju praktičnih radova i adekvatniju pripremu učenika i polaznika za zapošljavanje.

Školama je kroz različite projekte omogućeno da se akredituju za provođenje stručnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih u novoopremljenim kabinetima.