Projekat “Praktična nastava na na radnom mjestu II regija Prijedor”

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je dana 25.05.2017.godine je zvanično potpisala ugovor o realizaciji projekta „Praktična nastava na radnom mjestu II regija Prijedor“ koji se finansira od strane Vlade Švajcarske kroz program Prilika Plus a koji implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RARS.

 

 

Projekat „Praktična nastava na radnom mjestu II regija Prijedor“ predstavlja nastavak aktivnosti modernizacije i unapređenja obrazovnih procesa u srednjim školama na području regije Prijedor a koje su prethodno implementirane kroz projekat „Praktična nastava na radnom mjestu-regija Prijedor“.

Kroz projekat su planirane intervencije u sljedećim školama:
1. JU Mašinska škola Prijedor
2. JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor
3. JU Centar „Sunce“ Prijedor
4. SŠC „Nikola Tesla“ Kozarska Dubica

Dana 20.12.2017.godine je upriličeno svečano otvaranje savremenog kabinet za CNC tehnologije u prostorijama JU Mašinske škole Prijedor. Vrijednost donirane opreme iznosi 80.000,00 KM i obuhvata nabavku CNC mašine za obradu metala, softvere i računare i računarsku opremu potrebnu za efiksno funkcionisanje kabineta.
Svečanom otvaranja kabineta prisustvovali su ministar prosvjete i obrazovanja g-din Dane Malešević, gradonačelnik grada Prijedora g-din Milenko Đaković, direktor Republičke agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća g-din Marinko Đukić i direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor “PREDA-PD” g-din Mišo Reljić sa projektnim timom Agencije PREDA-PD koji je radio na realizaciji projektnih aktivnosti koje su rezultirale nabavkom opreme za gore spomenutu srednju školu.
Kroz opremanje kabineta za CNC tehnologije, kreirani su uslovi za kvalitetno sprovođenje praktične nastave u školskim kabinetima a sve u svrhu što boljeg osposobljavanja učenika za tržište rada. Modernizacijom kabineta napravljen je značajan pomak u svrhu prilagođavanja procesa obrazovanja i potreba tržišta rada.
Kroz projekat “Praktična nastava na radnom mjestu II ragija Prijedor” planirane su radionice u svrhu unapređenja nastavnih planova i programa za zanimanja iz oblasti metaloprerade, sa čime će dodatno doprinijeti unapređenju kvaliteta obrazovanja.

Za naredni period planirana je i modernizacija radionica za varioce kako i JU Mašinskoj školi Prijedor tako i SŠC “Nikola Tesla” Kozarska Dubica.