86 prijedorskih preduzeća zainteresovano za praktičnu nastavu

U prostorijama Agencije PREDA održana je 02.03.2016. fokus grupa koja je imala za cilj  predstavljanje rezultata potreba privrede i kapaciteta sa kojima škole raspolažu u kontekstu uspostavljanja uslova za poboljšanje saradnje između škola i privrede. Fokus grupa je okupila predstavnike privrednih subjekata privatnog i javnog karaktera koji su organizatori praktične nastave, predstavnike srednjih stručnih škola i lokalne zajednice. Kroz istraživanje koje se radilo kroz projekat „COTON-contributing to increased functionality and employability in Republic of Srpska and Una-Sana Canton“ anketirano je 152 prijedorska preduzeća od kojih je 86 izrazilo želju da se uključi u organizaciju praktične nastave. U narednoj fazi stvaraće se preduslovi kako bi  se više praktične nastave odvijalo u poslovnom okruženju s ciljem da učenici koji prođu praktičnu nastavu i u školama i u preduzećima budu kompletni radnici kojima će poslodavac biti zadovoljan, a koji će i sami imati veće šanse za zapošljavanje.

Projekat „COTON-contributing to increased functionality and employability in Republika Srpska and Una-Sana Canton” podržava Vlada Švajcarske, a realizuje se u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus kojeg implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.