ADRIA FOOTOURING – Anektiranje malih i srednjih preduzeća u oblasti hrane i turizma

Agencija PREDA poziva sva mala i srednja preduzeća sa područja grada Prijedora koja su aktivna u polju hrane i turizma da uzmu učešće u izradi analize trenutnog stanja inovativnih aktivnosti i definisanju potreba. Hrana i turizam se često stavljaju zajedno u aktivnostima koje se baziraju na promociji i teritorijalnom marketingu, dok sa druge strane nikada nisu povezani po pitanjima razvoja i jačanja inovativnih kapaciteta firmi,  jer se uglavnom smatraju tradicionalnim sektorima sa niskim inovacionim potencijalima.
Ali, tehnološki gledano, inovacije u oblasti organizacije preduzeća, uz podršku tehnologija kao što su informaciono-komunikacione tehnologija, su osnova za jačanje konkuretnosti, a samim tim, i za  povećanje finansiranja i tržišnog udjela  ovih  tradicionalnih sektora.

Na osnovu dobijenih rezultata iz analize definisaće se mere i aktivnosti podrške izabranim malim i srednjim preduzećima za povećanje njihovih inovacionih potencijala  upotrebom  informaciono-komunikacioninih tehnologija,  putem promovisanja koncepta i sistematske prakse održivih inovacija kroz organizaciju  studijskih posjeta u inovativna mala i srednja preduzeća i organizacije podrške  u  regijama Emilia Romagna i Veneto a sa ciljem podsticanja inovativnog preduzetništva kroz detaljan uvid u organizacione i tehničke aspekte inovacionih procesa.

Mala i srednja preduzeća mogu preuzeti ankete u prostorijama Agencije PREDA ( kontakt osoba Ana Mrđa) ili zahtevom na email ana.mrdja@preda.rs.ba .

Projekat je koordinisan od strane Provincije Peskara . Adria Footouring projekat uključuje 11 partnera iz Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Slovenije.