ADRIA FOOTOURING: Okrugli sto kao završetak manifestacije „Dani voća-Prijedor 2015“.

U Prijedoru je organizovan okrugli sto na temu „Resursi i mogućnosti za unapredjenje plasmana voća u prijedorskoj regiji“, kao završetak manifestacije „Dani voća-Prijedor 2015“

Ovu manifestaciju su organizovali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Udruženje voćara Prijedor, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, Privredna komora – Kancelarija Prijedor i Grad Prijedor.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je prezentovala projekat „ADRIAFOOTOURING“ i servise koji voćari mogu dobiti kroz aktivnosti ovog projekta. Takođe, predstavnik Agencije PREDA-PD Zoran Dimitrijević je prezentovao mogućnosti razvoja inovativnih projekata kroz dostupne programe Evropske unije.

Ovaj okrugli sto je bio uvodna aktivnost na kome su razmatrane mogućnosti umrežavanja, jačanja kapaciteta prijedorskih voćara te uvođenja inovativnih aktivnosti u segmentu marketinga i organizacionih metoda.

U narednom periodu Agencija PREDA-PD u saradnji sa angažovanim spoljnim saradnicima projekta ADRIA FOOTOURING će intezivno raditi na stvaranju mogućnosti jačanja konkurentnosti prijedorskih voćara.